23.236.62.147
top of page
Politique de magasin (1).jpg

Politika Obchod / Store Policy

Všeobecné podmínky prodeje a použití

pexels-dijanynni-kiratza-12603568.jpg

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE A POUŽÍVÁNÍ

WINGED SKULL

 

Tyto webové stránky provozuje WINGED SKULL. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na  Okřídlená lebka.

WINGED SKULL nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou této stránky a/nebo zakoupením některého z našich produktů se zapojíte do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Všeobecné podmínky prodeje“, „Všeobecné podmínky prodeje a použití“, „Podmínky“). , včetně těch dodatečných podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo které jsou dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Všeobecné podmínky prodeje a používání se vztahují na všechny uživatele tohoto webu, včetně, ale bez omezení na uživatele, kteří web procházejí, kteří jsou prodejci, zákazníci, obchodníci a/nebo přispěvatelé obsahu.

Před vstupem na naši webovou stránku nebo jejím použitím si pečlivě přečtěte tyto Všeobecné podmínky prodeje a používání. Přístupem nebo používáním jakékoli části těchto stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Všeobecnými podmínkami prodeje a používání. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak nesmíte přistupovat na web ani používat žádné zde nabízené služby. Pokud jsou tyto Všeobecné podmínky prodeje a používání považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Všeobecné podmínky prodeje a používání.

 

Všechny nové funkce a všechny nové nástroje, které budou následně přidány do tohoto obchodu, budou také podléhat těmto Všeobecným podmínkám prodeje a používání. Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejnovější verzi Všeobecných podmínek prodeje a používání. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání zveřejněním aktualizací a/nebo úprav na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste zjistili, zda nebyly provedeny nějaké změny.

Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Wix. Poskytují nám platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ČLÁNEK 1 – PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NAŠEHO INTERNETOVÉHO OBCHODU

Přijetím těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti ve vaší zemi, státě nebo provincii bydliště a že jste nám dali svůj souhlas k tomu, aby jakákoliv nezletilá osoba, kterou máte na starosti, mohla používat tento web.

 

Používání našich produktů k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu je zakázáno a při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, zákonů týkajících se autorských práv).

 

Nesmíte přenášet žádné červy, viry nebo jakýkoli jiný kód destruktivní povahy.

Jakékoli porušení nebo porušení těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ČLÁNEK 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

Vyhrazujeme si právo odmítnout přístup ke Službám jakékoli osobě kdykoli a z jakéhokoli důvodu.

 

Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o vaší kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný, včetně (a) přenosů přes různé sítě; a b) změny za účelem shody a přizpůsobení technickým požadavkům na propojování sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po sítích vždy šifrovány.

 

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby nebo používání Služby nebo jakýkoli přístup ke Službě nebo kontakt na webové stránce, prostřednictvím které je Služba poskytována, bez povolení. upozornění z naší strany.

 

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

ČLÁNEK 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Obsah této stránky je poskytován pouze pro informační účely a neměl by představovat váš jediný zdroj informací pro rozhodování bez předchozí konzultace s přesnějšími, úplnějšími a aktuálnějšími zdroji informací. Pokud se rozhodnete spoléhat na obsah prezentovaný na těchto stránkách, činíte tak na vlastní riziko.

 

Tato stránka může obsahovat některé předchozí informace. Tyto předchozí informace ze své podstaty nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ČLÁNEK 4 – ZMĚNY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit službu (a jakoukoli část nebo obsah služby) bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ČLÁNEK 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud jsou použitelné)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím našich webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.

 

Udělali jsme maximum, abychom co nejjasněji zobrazovali barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v našem obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

 

Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě v jakékoli zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakéhokoli produktu nebo služby, které nabízíme. Veškeré popisy produktů a ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet produkt. Jakákoli nabídka služby nebo produktu na tomto webu je neplatná tam, kde to zakazuje zákon.

 

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného zboží, které jste získali nebo zakoupili, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

 

ČLÁNEK 6 – PŘESNOST ÚDAJE O ÚČTU A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme snížit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo ze stejného zákaznického účtu, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se pokusit vás upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka zadána. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být od obchodníků, prodejců nebo distributorů.

 

Souhlasíte s tím, že u všech objednávek zadaných v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o objednávce a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

 

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení.

ČLÁNEK 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, na které nemáme žádný dohled, kontrolu ani vliv.

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou právní odpovědnost vyplývající nebo související s používáním těchto volitelných nástrojů třetích stran.

 

Pokud používáte volitelné nástroje nabízené prostřednictvím Stránek, činíte tak na vlastní riziko a uvážení a měli byste si prostudovat podmínky, za kterých jsou tyto nástroje nabízeny příslušnými poskytovateli třetích stran.

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo nové funkce na našich stránkách (včetně nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a nové služby budou rovněž podléhat těmto Všeobecným podmínkám prodeje a používání.

ČLÁNEK 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

 

Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme povinni zkoumat nebo hodnotit obsah nebo přesnost takových stránek a nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, webové stránky, produkty, služby nebo jiné materiály přístupné na těchto stránkách třetích stran nebo z nich.

 

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli takovými webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů těchto třetích stran by měly být předány stejným třetím stranám.

ČLÁNEK 9 – PŘIPOMÍNKY, NÁVRHY A JINÉ NÁVRHY UŽIVATELŮ

 

Pokud na naši žádost odešlete konkrétní obsah (například pro účast v soutěžích), nebo pokud bez naší žádosti zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „Komentáře“) nám udělujete právo kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakýchkoli médiích jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit komukoli náhradu za jakékoli poskytnuté připomínky; (3) reagovat na komentáře.

 

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém na základě vlastního uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje jakékoli duševní vlastnictví nebo tyto Všeobecné podmínky Prodej a použití.

 

Souhlasíte s tím, že budete psát komentáře, které neporušují práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat žádný nezákonný, pomlouvačný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli jiné související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho, kým nejste, nebo jinak uvádět nás a/nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste plně odpovědní za všechny komentáře, které zveřejníte, a za jejich správnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře vás nebo jakýchkoli příspěvků třetích stran.

 

ČLÁNEK 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje v našem obchodě se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Kliknutím sem zobrazíte naše zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A VYPADÁNÍ

Občas se na našich stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků nebo poplatků nebo dopravy, produktů, dodacích lhůt a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné. , kdykoli a bez upozornění (včetně po vaší objednávce).

 

Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být vzato v úvahu při závěru, že informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ČLÁNEK 12 – ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ

Kromě zákazů uvedených ve Všeobecných podmínkách prodeje a používání máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro nezákonné účely; (b) podněcovat ostatní k provádění nezákonných činů nebo k účasti na nich; (c) porušovat jakékoli regionální nařízení nebo jakýkoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní zákon, pravidlo nebo nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva třetích stran; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat kohokoli na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ohrozí funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, nezávislé webové stránky nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) k spamu, phishingu, únosu, vydírání, procházení, procházení nebo skenování webu (nebo jakéhokoli jiného zdroje); j) pro oplzlé nebo nemravné účely; nebo (k) porušovat nebo obcházet bezpečnostní opatření naší služby, jakékoli jiné webové stránky nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení jakéhokoli zakázaného použití.

 

 

ČLÁNEK 13 – VYLOUČENÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme ani neprohlašujeme, že vaše používání naší Služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že jakékoli výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odstranit Službu na dobu neurčitou nebo Službu kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.

 

Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané vám prostřednictvím Služby jsou (pokud není námi výslovně uvedeno jinak) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez zastoupení, bez záruk a bez podmínek jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk prodejnosti nebo kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušitelnosti.

 

WINGED SKULL naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb a poskytovatelé licencí nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní nebo následné škody jakékoli povahy, mimo jiné včetně ušlého zisku, výnosů, úspor, dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod, ať už smluvních, deliktuálních (i v případě nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jiných, vyplývajících z vaší používání jakékoli služby nebo produktu z této služby nebo pokud jde o jakýkoli jiný nárok, který se jakýmkoli způsobem vztahuje k vašemu používání služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nejen, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakýkoli druh vzniklý v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když jste byli upozorněni na možnost jejich výskytu. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ČLÁNEK 14 – NÁHRADA

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit Winged Skull, naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, pokud jde o jakýkoli nárok nebo požadavek, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání nebo dokumentů, na které se vztahují, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ČLÁNEK 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že je ustanovení těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání považováno za nezákonné, neplatné nebo nepoužitelné, lze toto ustanovení přesto použít v plném rozsahu povoleném zákonem a neaplikovatelná část musí být považována za oddělenou. z těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání by toto odloučení nemělo mít vliv na platnost a použitelnost všech ostatních zbývajících ustanovení.

ČLÁNEK 16 – UKONČENÍ

Závazky a závazky vzniklé stranám před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

 

Všeobecné podmínky prodeje a používání jsou účinné, pokud a dokud je neukončíte vy nebo ne. Tyto Všeobecné podmínky prodeje a používání můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

 

Pokud podle vlastního uvážení usoudíme, že neuspějete, nebo pokud budeme mít podezření, že jste nebyli schopni dodržet podmínky těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání, můžeme také tuto smlouvu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění v předem a budete nadále odpovědní za všechny dlužné částky do data ukončení včetně a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ČLÁNEK 17 – CELÁ SMLOUVA

Jakékoli selhání z naší strany při uplatňování nebo uplatňování jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání by nemělo představovat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

 

Tyto Všeobecné podmínky prodeje a používání nebo jakékoli jiné zásady nebo provozní pravidla, která zveřejníme na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplné porozumění a dohodu mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují veškerou komunikaci, návrhy. a všechny předchozí a současné dohody, ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakékoli předchozí verze Všeobecných podmínek prodeje a použití).

 

Jakékoli nejasnosti ohledně výkladu těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání nesmí být vykládány v neprospěch zpracovatele.

 

ČLÁNEK 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Všeobecné podmínky prodeje a používání, stejně jako jakákoli jiná samostatná smlouva, jejímž prostřednictvím vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat podle zákonů platných na adrese Winged Skull, 74 rue bigarena, 64700 Hendaye.

ČLÁNEK 19 – ZMĚNY OBECNÝCH PODMÍNEK PRODEJE A POUŽÍVÁNÍ

Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejnovější verzi Všeobecných podmínek prodeje a používání.

 

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, upravit nebo nahradit kteroukoli část těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání zveřejněním aktualizací a změn na našich stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně navštěvovat naše stránky a kontrolovat změny. Vaše další používání nebo přístup na naše stránky po zveřejnění jakýchkoli úprav těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání představuje souhlas s těmito úpravami.

ČLÁNEK 20 – KONTAKTNÍ ÚDAJE

Dotazy týkající se Všeobecných podmínek prodeje a používání nám zasílejte na adresu: wingedskullshop@gmail.com

Článek 21 – ROZHODNÉ PRÁVO – JAZYK

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a operace z nich vyplývající se řídí a podléhají francouzskému právu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou napsány ve francouzštině. V případě, že budou přeloženy do jednoho nebo více cizích jazyků, bude v případě sporu závazný pouze francouzský text.

Způsob platby Payment Methods

winged-skull.com
winged-skull.com

Kreditní karta / Debit Cards
                                                  PAYPAL                                                                ZABEZPEČENÁ OCHRANA PLATBY ONLINE  SSL
         

bottom of page